Suyun iletkenliğinin ölçümü

Arıtmanın bir başka göstergesi ise suyun iletkenliğinin ölçülmesiyle anlaşılabilir.

İletkenlik, maddenin istenilen bir fiziksel / kimyasal değeri taşıyabilmesi olarak nitelendirilirse, arıtmada ölçümde kullanılan iletkenik kullanılan elektrotlar vasıtasıyla ölçü aletinin bir yanında indüklenen elektrik enerjisinin, karşı elektrotlara geçme mertebesiyle ölçülür.

Ölçümü yapılcak olan suyun ölçü aletinin sensörlerini ıslatması yerine günüzde izole indüktif olarak eşleştirilmiş sargılar (bobin) kullanılmakta olup, ölçü aletinde belli bir mesafede (genellikle 1 cm) yerleştirilen bu sargılardan birisinde üretilen büyüklüğü belli bir manyetik alanın aradan geçirilen sıvı ile diğer sargıda indükleyeceği manyetik alanın mukayesesiyle ölçülür.

Birimi Siemens/metredir. Ancak arıtmada bu birim odukça büyük bir skala ifade ettiğinden onun daha küçük alt birimleri olan mili Siemens/ santimetre (mS/cm) ve en yaygın olanı mikro Siemens / santimetre (μS/cm) kullanılmaktadır.

İletkenliğin suyun içerisinde bulunan katı madde oranıyla ilişkisi hakkında bir fikir vermesi bakımından, sudaki katı maddenin sodyum klorür (sofra tuzu) olduğunu farz edersek 1 μS/cm'lik bir iletkenlik değeri 1 litre sudaki 0,6 mg tuzun bulunması şeklinde denkleştirilebilir. Ters osmoz ile suyun yüksek basınç ile bir memrandan geçirilmesiyle içerdiği katı madde miktarı % 95 - 99 oranında temizlenebilmekte, saf veya aşırı saflıkta su elde edilmektedir.

Aşırı deiyonize edilmiş duyun iletkenlik değeri 5,5 μS/cm mertebelerinde iken içilebilir evsaftaki sularda bu değer 5.000 - 50.000 μS/cm ( 5 - 50 mS/m), deniz suyunda ise bu değer 500.000.000 μS/cm (5 S/m) mertebelerindedir.