içme suyu ve kullanma suyu özellikleri

İçme ve kullanma suyunun kalitesindeki bozulmalar çeşitli hastalıklara yol açabilmektedir. Bu yüzden içme suyunun belirli özelliklere sahip olması gereklidir. Bunları kısaca şöyle özetleyebiliriz, Hastalık yapıcı mikroorganizmalar içermemelidir. Kokusuz, renksiz, berrak ve içimi hoş olmalıdır.Sularda fenoller, yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren maddeler bulunmamalıdır.Yeterli derecede yumuşak olmalı, Ne aşındırıcı olmalı, ne de taş yapmalıdır. Sular kullanma maksatlarına uygun olmalı, İçme suyunda bulunabilecek muhtemel tehlikeleri gidermek ve sağlıklı, içilebilir su sağlamak için laboratuvarlarda, arıtma tesisi çıkış suyu ve bu suyun şebeke yoluyla musluklara ulaşıncaya kadar geçirdiği her aşama sürekli kontrol edilmelidir. İçme suyu, onlarca parametrenin test edilmesi ve test sonuçlarının içme veya kullanıma uygun olmasına göre şehir şebekesine verilmektedir. İçilebilir suyun özelliklerini üç grup altında toplamak mümkündür. Fiziksel özellikler: Renk, koku, sıcaklık vb.Kimyasal özellikler: Sertlik derecesi, organik ve inorganik içerikler, pH ve zehirli bileşikler vb.Biyolojik özellikler: Bakteriler, virüsler, parazitler vb.

İçme suyu özellikleri kullanma suyu özellikleri